POSTER - Surfaj sigurno - MFS-Emmaus
LETAK - Podržavamo škole u IKT izazovima - eSafetylabel.eu
POSTER - Sigurno dijete - MFS-Emmaus
LETAK - Surfaj sigurno - MFS-Emmaus
LETAK - Surfaj sigurno - MFS-Emmaus
BROŠURA - Surfaj sigurno - MFS-Emmaus
BROŠURA za roditelje - Surfaj sigurno - MFS-Emmaus
POSTER - Trgovina ljudima - MFS-Emmaus
LETAK - Trgovina ljudima - MFS-Emmaus
STRIP - @man savjetuje djecu - Microsoft
STRIP - @man savjetuje roditelje i nastavnike - Microsoft
INFOGRAFIKA - Nasilje na internetu - Save the Children
STRIP - Priče sa interneta
STRIP - Priče sa interneta HR
STRIP - Priče sa interneta SR
SLIKOVNICA - Sve što trebaš da znaš o nasilju
POSTER - Procedure za postupanje u slučaju nasilja prilagođene djeci
POSTER - Procedure za postupanje u slučaju nasilja prilagođene djeci
Back to Top