Datum posljednje izmjene 20 April 2018

 

INHOPE je aktivna i kolaborativna mreža hotline-a, koja se bavi ilegalnim sadržajem online i posvećena je suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece putem interneta.

INHOPE , koji se sastoji od  INHOPE Udruženja i INHOPE Fondacije ,je humanitarna organizacija osnovana 2010. godine, kojoj je cilj da pomogne novim Hotline-ima sa početnim aktivnostima na tržištima u razvoju.

INHOPE Hotline-i nude javnosti način anonimnog  prijavljivanja internet materijala uključujući i materijale koji sadrže seksualno zlostavljanje djece, za koje oni sumnjaju da su ilegalni. Hotline će istražiti slučaj i ako se utvrdi da su sadržaji ilegalni, proslijediti nadležnim agencijama za sprovođenje zakona i u mnogim slučajevima internet provajderu koji je domaćin stranice sa ovim sadržajem.

INHOPE je regulisan Statutom i Pravilima i propisima.

Originalna holandska verzija Statuta (Jun 5, 2014) može se pogledati ovdje.

Svi Hotline-i članovi INHOPE-a moraju biti poštovati set najboljih praksi.

U skladu sa ovim, ovo je  Kodeks prakse - ponovno usvojen u maju 2016.

Od decembra 2016. godine imamo 49 članova širom svijeta. Za listu svih INHOPE Hotline-a kliknite ovdje.

Šta je INHOPE

INHOPE i njegovi Hotline članovi su servisi za prijavu ilegalnog online sadržaja. U jednom području, uloge i nadležnosti koje povezuju sve naše članove Hotline-e je želja da se suzbije distribucija sadržaja seksualnog zlostavljanja djece (što je zakonski definisano kao 'eksploatacija djece u svrhu izrade pornografskog sadržaja' ).

INHOPE , koji se sastoji od  INHOPE Udruženja i INHOPE Fondacije ,je humanitarna organizacija osnovana 2010. godine, kojoj je cilj da pomogne u razvoju novih hotlinea u svijetu, posebno u zemljama u razvoju u kojima postoji problem nedostatka sredstava ili čak zakona.

Osnovana 1999. godine, Međunarodna asocijacija Internet Hotline-a koordinira mrežu Internet Hotline-a širom svijeta, podržavajući ih u odgovoru na prijave ilegalnih sadržaja, čineći internet sigurnijim.

Ovo je postignuto uz financiranje i podršku Evropske komisije u okviru programa Sigurniji internet. U posljednjih nekoliko godina,korištenje tehnologije te povezivanje na internet je u velikom porastu. Internet je promijenio način na koji komuniciramo, način na koji poslujemo i na kraju, način na koji živimo. Nažalost, ima i onih koji koriste ovu tehnologiju za ilegalne aktivnosti, posebno širenje sadržaja seksualnog zlostavljanja djece.

Ključne funkcije INHOPE

  • Razmjena znanja,
  • Podrška novim Hotline-ima,
  • Razmjena izvještaja,
  • Saradnja sa relevantnim inicijativama,
  • Educiranje i informiranje kreatora politike na međunarodnom nivou.

Ciljevi

  • Uspostaviti i podržati efikasne nacionalne Hotline-e,
  • Osposobiti i podržati nove Hotline-e,
  • Kontinuirano podsticati svjesnost i edukaciju o sigurnosti na internetu,
  • Uspostavljanje efikasne zajedničke procedure za izvještaje za prijem i obradu prijava.

 

(Reference: www.inhope.org)

Back to Top