Datum posljednje izmjene 17 Juli 2018

 

INHOPE je aktivna i kolaborativna mreža hotline-a, koja se bavi ilegalnim sadržajem online i posvećena je suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece putem interneta.

INHOPE , koji se sastoji od  INHOPE Udruženja i INHOPE Fondacije ,je humanitarna organizacija osnovana 2010. godine, kojoj je cilj da pomogne novim Hotline-ima sa početnim aktivnostima na tržištima u razvoju.

INHOPE Hotline-i nude javnosti način anonimnog  prijavljivanja internet materijala uključujući i materijale koji sadrže seksualno zlostavljanje djece, za koje oni sumnjaju da su ilegalni. Hotline će istražiti slučaj i ako se utvrdi da su sadržaji ilegalni, proslijediti nadležnim agencijama za sprovođenje zakona i u mnogim slučajevima internet provajderu koji je domaćin stranice sa ovim sadržajem.

INHOPE je regulisan Statutom i Pravilima i propisima.

Originalna holandska verzija Statuta (Maj 25, 2018) može se pogledati ovdje.

Svi Hotline-i članovi INHOPE-a moraju biti poštovati set najboljih praksi.

U skladu sa ovim, ovo je  Kodeks prakse.

Od juna 2018. godine imamo 45 članova u 40 zemalja širom svijeta. Za listu svih INHOPE Hotline-a kliknite ovdje.

Ključne funkcije INHOPE

  • Razmjena znanja,
  • Podrška novim Hotline-ima,
  • Razmjena izvještaja,
  • Saradnja sa relevantnim inicijativama,
  • Educiranje i informiranje kreatora politike na međunarodnom nivou.

Ciljevi

  • Uspostaviti i podržati efikasne nacionalne Hotline-e,
  • Osposobiti i podržati nove Hotline-e,
  • Kontinuirano podsticati svjesnost i edukaciju o sigurnosti na internetu,
  • Uspostavljanje efikasne zajedničke procedure za izvještaje za prijem i obradu prijava.

 

(Reference: www.inhope.org)

Back to Top